Ordförande:

Christer Börjesson

Kungsgatan 12A
453 33 LYSEKIL


Tel: 070-734 12 75
info@lysekilsauktionsbyra.se

 

 

Medlemsansvarig:

 

 

 

 

 

 Mail till föreningen:

info@forenadeantikokonsthandlare.se