Möbel Hansson AB, Stockholm

Specialitet:

Föremål från stenåldern till 1900-talets, tyngdpunkt vid glas, kultur- och koppar-föremål.

 

Kontaktperson:

Eva Steinhagen Hansson, 070 - 755 08 14
Gideon Hansson, 070 - 755 08 12

Storkyrkobrinken 6
111 28 STOCKHOLM


Tel: 08 - 208 691
Epost: Mobel_hansson@hotmail.com
http://www.mobelhansson.se

 

<<Tillbaka